skip to Main Content

Heeft u een vraag, een idee voor de wijk of zorg nodig?

Stips zijn er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip kunt u allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En u kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. U kunt er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen.

hoe helpt de stip u?

De negen Stips zijn er voor alle bewoners van Nijmegen. U kunt (zonder afspraak) langskomen, of uw idee of vraag telefonisch of digitaal delen met de Info- en Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam. In de Stips werken bewoners en beroepskrachten samen. De Stips werken nauw samen met de Sociale Wijkteams. Zij kunnen u verder helpen bij vragen of problemen rond ziekte, beperking en zelfstandig wonen.

foto van drie mensen in gesprek
foo van een vrouw die een formulier uitlegt
foto van mensen die naar een folder kiken
Nieuw privacybeleid

Op 25 mei gaat de nieuwe wetgeving over privacy in. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u meer grip op wat bedrijven en instellingen met uw gegevens doen. Ook de Stips hebben het privacybeleid aangepast. Sommige zaken hebben we aangepast, andere duidelijker opgeschreven.

Bent u benieuwd wat er veranderd is? Lees meer op de pagina privacy. Daar vindt u ook het hele privacybeleid. Het privacybeleid van de Sociaal Wijkteams leest u hier.

Back To Top