Heeft u een vraag, een idee voor de wijk of zorg nodig?

Stips zijn er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip kunt u allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En u kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. U kunt er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen.

hoe helpt de stip u?

De negen Stips zijn er voor alle bewoners van Nijmegen. U kunt (zonder afspraak) langskomen, of uw idee of vraag telefonisch of digitaal delen met de Info- en Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam. In de Stips werken bewoners en beroepskrachten samen. De Stips werken nauw samen met de Sociale Wijkteams. Zij kunnen u verder helpen bij vragen of problemen rond ziekte, beperking en zelfstandig wonen.

foto van drie mensen in gesprek
foo van een vrouw die een formulier uitlegt
foto van mensen die naar een folder kiken

Nieuws

In de zomer hebben de Stips aangepaste openingstijden. Stip Dukenburg en Stip Oud-West zijn in de periode 24 juli t/m 25 augustus geopend op maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. Stip Dukenburg is ook in de Vierdaagseweek geopend op deze tijden. Alle andere Stips zijn van 17 juli t/m 25 augustus gesloten. Vanaf maandag 28 augustus zijn de Stips weer op de reguliere tijden geopend.

De Info- & Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam is de hele zomer op de gewone tijden bereikbaar. Alleen op de vrijdag van de Vierdaagseweek (21-7) zijn zij  gesloten.