Heeft u een vraag, een idee voor de wijk of zorg nodig?

Stips zijn er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip kunt u allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En u kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. U kunt er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen.

hoe helpt de stip u?

De negen Stips zijn er voor alle bewoners van Nijmegen. U kunt (zonder afspraak) langskomen, of uw idee of vraag telefonisch of digitaal delen met de Info- en Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam. In de Stips werken bewoners en beroepskrachten samen. De Stips werken nauw samen met de Sociale Wijkteams. Zij kunnen u verder helpen bij vragen of problemen rond ziekte, beperking en zelfstandig wonen.

foto van drie mensen in gesprek
foo van een vrouw die een formulier uitlegt
foto van mensen die samen naar een folder kijken

laatste nieuws

Noodopvang voor Vluchtelingen, Stip helpt mee       

De Stips helpen met het coördineren van het vrijwilligersaanbod voor Heumensoord. Ook waren de Stips inzamelpunten voor kleding en spullen. Hiervoor is nu een inzamelstop.

Meer weten of aanmelden? ga door naar noodopvang.stipnijmegen.nl