skip to Main Content
privacy

Uw privacy is belangrijk. Medewerkers van het Sociaal Wijkteam zullen u altijd vragen of zij informatie, die met u te maken heeft, mogen delen of opvragen. Dit gebeurt dus niet zonder uw toestemming. Lees meer op de pagina privacy.

vertrouwenspersoon

Luisteren, informeren, adviseren en ondersteunen: met deze vier werkwoorden is het werk van een vertrouwenspersoon te omschrijven. Lees meer over de ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon op de pagina vertrouwenspersoon.

klachten

Het Sociaal Wijkteam hoort graag hoe u het contact met hen ervaren heeft, ook wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft. Hierover leest u meer op de pagina klachten.

bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met een beschikking die u heeft ontvangen van het Sociaal Wijkteam dan kunt u daartegen bezwaar maken. Dat kunt u op deze pagina doen (externe pagina van de gemeente Nijmegen).

Back To Top