wat is het sociaal wijkteam?

In tien Nijmeegse Sociale Wijkteams (SWT) werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk samen, zoals de wijkverpleegkundige, opbouwwerker, maatschappelijk werker, WMO-consulent en ouderenadviseur. Samen met bewoners in de wijk zoekt het Sociaal Wijkteam naar praktische oplossingen voor vragen en problemen rond ziekte en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen. LeesĀ hier meer over hoe het Sociaal Wijkteam werkt.

ook in uw wijk?

De Sociale Wijkteams zijn in alle wijken actief. Kijk hier voor een overzicht van alle teams.

meer info of vragen?

Heeft u een vraag voor het Sociaal Wijkteam? Neem dan contact op met de Info- en Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam.

SWT-voorpagina