skip to Main Content

wat is het sociaal wijkteam?

In tien Nijmeegse Sociale Wijkteams (SWT) werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk samen, zoals de wijkverpleegkundige, opbouwwerker, maatschappelijk werker, WMO-consulent en ouderenadviseur. Samen met bewoners in de wijk zoekt het Sociaal Wijkteam naar praktische oplossingen voor vragen en problemen rond ziekte en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen. Lees hier meer over hoe het Sociaal Wijkteam werkt.

meer info of vragen?

Heeft u een vraag voor het Sociaal Wijkteam? Neem dan contact op met de Info- en Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam.

SWT-voorpagina
Back To Top